Treasurer
Niels Sørensen
Medlem siden 2011
Vicepresident
Christian Molbo
Medlem siden 2011
Peter Nielsen
Medlem siden 20XX
Erik Toft Jensen
Støttemedlem siden 2004
President
Ole Bertelsen
Medlem siden 2002